តើវិញ្ញាបនបត្រ CE មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

ព័ត៌មាន

តើវិញ្ញាបនបត្រ CE មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

តម្លៃវិញ្ញាបនប័ត្រ CE

1. ហេតុអ្វីត្រូវដាក់ពាក្យវិញ្ញាបនប័ត្រ CE?
វិញ្ញាបនបត្រ CE ផ្តល់នូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសបង្រួបបង្រួមសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងទីផ្សារអ៊ឺរ៉ុប ដែលធ្វើឱ្យនីតិវិធីពាណិជ្ជកម្មមានភាពសាមញ្ញ។ផលិតផលពីប្រទេសណាមួយដែលចង់ចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ឬតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបត្រូវតែឆ្លងកាត់វិញ្ញាបនបត្រ CE និងមានសញ្ញាសម្គាល់ CE ជាប់នឹងផលិតផល។ដូច្នេះ វិញ្ញាបនបត្រ CE គឺជាលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ផលិតផលចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប និងបណ្តាប្រទេសតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុប។
វិញ្ញាបនប័ត្រ CE បង្ហាញថាផលិតផលបានបំពេញតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាពដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។វាគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយសហគ្រាសចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះផលិតផល។ផលិតផលដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ CE នឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការលក់នៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុប។ហានិភ័យទាំងនេះរួមមាន:
① ហានិភ័យនៃការឃុំខ្លួន និងស៊ើបអង្កេតដោយគយ;
② ហានិភ័យនៃការស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយដោយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ។
③ ហានិភ័យនៃការរងការចោទប្រកាន់ពីមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់គោលបំណងប្រកួតប្រជែង។

2. តើសញ្ញាសម្គាល់ CE មានន័យដូចម្តេច?
ការប្រើប្រាស់អក្សរកាត់ CE ជានិមិត្តសញ្ញាបង្ហាញថាផលិតផលដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ CE អនុលោមតាមតម្រូវការសំខាន់ៗនៃការណែនាំរបស់អឺរ៉ុបដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ថាផលិតផលបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីវាយតម្លៃការអនុលោមភាពដែលត្រូវគ្នា និងការប្រកាសពីការអនុលោមរបស់អ្នកផលិត ក្លាយជាលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ ផលិតផលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់លក់។
ផលិតផលឧស្សាហកម្មដែលតម្រូវដោយការណែនាំដើម្បីសម្គាល់ដោយសញ្ញា CE មិនត្រូវដាក់នៅលើទីផ្សារដោយគ្មានសញ្ញា CE ។ផលិតផលដែលមានសញ្ញា CE រួចហើយ និងចូលទីផ្សារ នឹងត្រូវបញ្ជាឱ្យដកពីទីផ្សារ ប្រសិនបើផលិតផលទាំងនោះមិនបំពេញតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាព។ប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិនៃសារាចរណែនាំទាក់ទងនឹងម៉ាកសញ្ញា CE នោះ ពួកគេនឹងត្រូវដាក់កម្រិត ឬហាមឃាត់មិនឱ្យចូលទៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប ឬត្រូវបានបង្ខំឱ្យដកខ្លួនចេញពីទីផ្សារ។
សញ្ញាសម្គាល់ CE មិនមែនជាសញ្ញាសម្គាល់គុណភាពទេ ប៉ុន្តែជាសញ្ញាសម្គាល់ដែលបង្ហាញថាផលិតផលបានបំពេញតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប និងការណែនាំសម្រាប់សុវត្ថិភាព សុខភាព ការការពារបរិស្ថាន និងអនាម័យ ផលិតផលទាំងអស់ដែលលក់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែចាំបាច់ជាមួយនឹងសញ្ញា CE ។
3. តើការដាក់ពាក្យសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ CE មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
① ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដារសំរបសំរួលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែមានច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានខ្លឹមសារស្មុគស្មាញផងដែរ។ដូច្នេះ ការទទួលបានជំនួយពីភ្នាក់ងារសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានកំណត់ គឺជាវិធានការដ៏ឈ្លាសវៃ ដែលជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ។
②ការទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ CE ពីស្ថាប័នដែលបានកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ និងភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ។
③ទប់ស្កាត់ការកើតឡើងនៃការចោទប្រកាន់មិនទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
④ នៅចំពោះមុខវិវាទ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ CE នៃទីភ្នាក់ងារដែលបានកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងក្លាយទៅជាភស្តុតាងបច្ចេកទេសដែលជាប់កាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់។

asd (2)

វិញ្ញាបនប័ត្រ Amazon CE


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៤ ឧសភា ២០២៤