ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

BTF Testing Lab (Shenzhen) Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន

F101, 201 និង 301, អគារ 1, ប្លុក 2, សួនឧស្សាហកម្ម Tantou, សហគមន៍ Tantou, ផ្លូវ Songgang, ស្រុក Bao'an, ក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

អ៊ីមែល

ទាក់ទងឥឡូវនេះ

យើងរីករាយក្នុងការជួយអ្នកជាមួយនឹងសំណួរ។បំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅ។

ទាក់ទងយើង